Thiết kế ấn phẩm quảng cáo đẹp để thu hút khách hàng đến với sản phẩm và dịch vụ của mình là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi trước khi thiết kế cho khách hàng sẽ tư vấn cho khách hàng việc thiết kế và in ấn các ấn phẩm quảng cáo hiệu quả nhất. 

       Khi sử dụng dịch vụ thiết kế ấn phẩm quảng cáo của chúng tôi, khách hàng được

các quyền lợi sau:

        Đĩa CD chứa sản phẩm thiết kế.

        Lữu trữ file thiết kế tại máy chủ LEGEND trong vòng 1 năm miễn phí.

       Chúng tôi cung cấp mẫu thiết kế, chỉnh sửa và dịch vụ thiết kế lại như sau:

        Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu...

        Thiết kế logo và bộ ứng dụng văn phòng...

        Thiết kế quy chuẩn ứng dụng các sự kiện...

        Thiết kế quy chuẩn cho sản phẩm dịch vụ...

        Thiết kế và sản xuất Digital Catalog...

        Thiết kế và sản xuất quà tặng cao cấp...

        Thiết kế và bảo trì website chuyên nghiệp...